Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení
img-

Jak najít vhodné pracovní uplatnění pro OZP

Práce je podstatnou součástí našeho života a každému z nás pomáhá v uspokojování jeho základních lidských potřeb a socializaci do společnosti. Problémy s pracovním uplatněním má leckdy mnoho zdravých lidí a o to náročnější je najít a udržet si práci pro osoby se zdravotním postižením. Osoba se zdravotním postižením může hledat pracovní uplatnění jak na chráněném trhu práce, který je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, tak na otevřeném neboli běžném trhu práce, na kterém pracuje většinová populace.

Pro osoby s tělesným postižením jsou vhodná zaměstnání, která nejsou příliš fyzicky náročná a nevyžadují náročnou manuální činnost. Obecně jsou vhodná sedavá zaměstnání, při nichž člověk pracuje „hlavou“ (administrativa, účetnictví, ekonomie, IT, učitelství, psychologie a jiné). Vhodné mohou být ale i lehké manuální práce (kompletace zboží, kompletace tiskovin, aranžování květin apod.). Navržené pozice však nelze brát dogmaticky. Vždy záleží na konkrétní osobě na vozíku, na jejích možnostech, schopnostech, dovednostech a samozřejmě i omezeních.

Osoba se zdravotním postižením může také využít pracovní rehabilitaci, kterou poskytuje Úřad práce. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením a zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání nebo jiné výdělečné činnosti. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce.