Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Zásady ochrany soukromí NFOZP

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se sídlem Lucemburská 2014/26, 130 00 Praha 3, IČO 279 17 169, registrovaný u Městského soudu v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645 („NFOZP“ nebo „My“) je provozovatelem internetové stránky a poskytovatelem služeb na stránce www.pracovnitrziste.cz („Pracovní tržiště“).
  2. Jelikož je pro nás ochrana soukromí a Vašich osobních údajů velmi důležitá, vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
  3. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany NFOZP, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany NFOZP na našem webu http://www.pracovnitrziste.cz a www.nfozp.cz („Zásady“)
 2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME
  1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
   • Pro účely uzavření a správy smlouvy mezi NFOZP a vámi a realizaci služeb na Pracovním tržišti
    (a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
    (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
    (c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel)
    (d) Vaši fotografii, kterou jste nepovinně vložili do svého profilu při registraci
    (e) Další osobní údaje včetně citlivých, které jste vložili do profilu při registraci na Pracovním tržišti, nebo ty, které jsou součástí vašeho nahraného životopisu
   • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
    (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
    (b) Údaje o Vašich vyhledávacích zvycích a využívání našich služeb.
   • Pro marketingové účely a personalizace reklamy
    (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
    (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
    (c) Údaje o Vašem vyhledávání a chování na Pracovním tržišti a využívání našich služeb
  2. Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy –registraci- vytvoření uživatelského účtu a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).
 3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
  1. Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
   (a) k uzavření smlouvy a realizaci služeb nabízených na Pracovním tržišti;
   (b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
   (c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
   (d) řešení Vašich reklamací a stížností;
   (e) plnění našich zákonných povinností; a
   (f) k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.
  2. Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
  3. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.
 4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
   (a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy (obsahu právního vztahu) s Vámi;
   (b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
   (c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);
  2. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje včetně citlivých osobních údajů, které jsou obsaženy ve fotografii a životopise nahraném Vámi ve Vašem profilu registrovaném na Pracovním tržišti a to výlučně za účelem realizace nabízených služeb na webových stránkách Pracovní tržiště a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.
  3. S Vaším souhlasem můžeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@pracovnitrziste.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
 5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
   (a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména osobám pomáhajícím nám se správou smluv, nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
   (b) společnostem pomáhajícím nám se správou, optimalizací a fungování webu;
   (c) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
  2. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP”), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze skupiny B. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
 6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME
  1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
  2. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
  3. Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
  4. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
   (a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (otevřete anonymní okno v prohlížeči nebo v liště prohlížeče cookies smažte); nebo
   (b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@pracovnitrziste.cz, dopisem na adresu společnosti Lucemburská 2014/26, 130 00 Praha 3
 7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
  1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
   (a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
   (b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
   (c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
   (d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
   (e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
   (f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
   (g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
   (h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
  2. Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
 8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
  2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
 9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA
  1. Plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany je rovněž dostupná na sídle NFOZP.
  2. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.
  3. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to na e-mail adrese: info@pracovnitrziste.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.