Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Informace pro zaměstnavatele

Od roku 2007 se aktivně zabýváme pomocí a podporou vyhledávání pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), a to jak na běžném, tak chráněném pracovním trhu. Tento portál je jediným svého druhu, který se snaží představit pracovní komunitu osob se zdravotním postižením v České republice, a kde bude na první pohled pro obě dvě strany (zaměstnanec x zaměstnavatel) jasné, že se zde potkávají v rámci získání pracovní pozice.

Na tomto portále hledají práci hlavně osoby se zdravotním postižením, a tím odpadá první velké stigma – přiznání hendikepu, proto jsou také veškerá osobní data uchazečů na tomto portálu chráněna a šifrována. Dle dlouholetých zkušeností NFOZP je jisté, že přiznání jakéhokoliv stupně hendikepu bývá problém. Stejně tak i nízká informovanost ze strany zaměstnavatelů o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Informace pro osoby se sluchovým postižením najdete zde.

Založit profilPřihlásit se