Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Dluhová poradna – Vaše šance pro důstojný návrat do společnosti. Řešte svou situaci včas!

Hospodářská komora hl. m. Prahy provozuje bezplatnou dluhovou poradnu. Tato poradna je tu pro lidi, kteří procházejí složitou životní etapou, ocitli se ve finanční tísni a nezvládají plnit své finanční závazky.

V poradně bezplatně pracuje náš odborný tým složený z kvalifikovaných odborníků a advokátů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva s cílem ZDARMA poradit zadluženým lidem optimální řešení jejich oddlužení. V případě, že podmínky insolvenčního řízení budou žadatelé o pomoc splňovat, poradna je odkáže na spolupracujícího kvalifikovaného odborníka, který jim pomůže potřebné materiály připravit a se zárukou kvality zpracuje návrh na povolení oddlužení.

Dluhová poradna je určená pro širokou veřejnost a pro firmy a jejich zaměstnance.

Vrátit se do společnosti a začít žít normální spokojený život je pro člověka s neplacenými dluhy téměř nemožné. Situace ho často dožene k dalšímu zadlužení a k pádu do dluhové spirály…

Poskytované služby dluhové poradny:

 • bezplatná konzultace a v jejím rámci:
  • zmapování stávající situace dlužníka
  • objasnění práv a povinností dlužníka, věřitele, exekutora, insolvenčního správce
  • návrh řešení stávající situace dlužníka a odkázání na příslušného (osvědčeného) odborníka
  • v případě odkázání na odborníka v oblasti sepisu insolvenčního návrhu, garance zprostředkování služby (sepisu návrhu na povolení oddlužení) ZDARMA

Výhody oddlužení

 • zaplatíte pouze část svých závazků (minimálně však 30 %), pro zbytek si požádáte soud o odpuštění
 • Vaše dluhy už se dále nenavyšují
 • po podání návrhu k soudu již není možné provádět exekuce, zastavíte nárůst úroků
 • při splátkovém kalendáři je Vám srážena jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje věřitelům

Výhody pro zaměstnavatele plynoucí ze vzájemné spolupráce

 • snížení nákladů spojených s vedením agendy na správu exekucí (zjednodušením kalkulace srážky a její centralizace jednomu subjektu)
 • stabilizace portfolia zaměstnanců, kteří pod tíhou povinností srážek z exekucí v okamžiku jejich výkonu často mění zaměstnavatele
 • zamezení rizika sankcí za případné chyby v postihování mzdy ze strany exekutorů (exekuce nejsou v průběhu insolvenčního řízení proveditelné – zjednodušeně řečeno exekuční řízení neprobíhá)
 • v případě povolení oddlužení zaměstnance odesílání zabavitelné částky na 1 sběrné místo
 • daňově uznatelný náklad v případě úhrady ze strany zaměstnavatele (možnost rozšíření nabídky benefitů pro zaměstnance)
 • konec komunikace s exekutory a dalšími třetími stranami v rámci oddlužených zaměstnanců
 • snížení rizika krádeží a podvodů ze strany zaměstnanců
Poslat dotaz