Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

AVE SEVICES s.r.o.

OTEVŘENÝ TRH PRÁCE, Služby

Společnost AVE Services, dceřiná společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se aktivně podílí na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v nadpolovičním podílu, a tím pádem splňuje zákonnou podmínku poskytování služeb pro náhradní plnění.

Nabízíme vám jasný, rychlý a efektivní systém péče o vše, co potřebujete pro fungování firmy každý den.
Jedná se o systém založený na partnerství, stabilitě a okamžité odezvě.

Kvalitní Facility Management je více než služba. Je to investice do vlastní budoucnosti a růstu.

Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak splnit zákonem stanovenou podmínku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tento zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvláště pak § 81, se vztahuje na všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci a povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením činí 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.

 

Povinný podíl lze tedy splnit:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům
  • odvodem do státního rozpočtu
  • kombinací výše uvedených možností

Vyberte tu správnou možnost

Pokud sami nemůžete z jakéhokoliv důvodu zaměstnávat OZP (osoby se zdravotním postižením), pak zvolte odběr praktických a užitečných služeb, které společnost AVE Services nabízí.

Získáte prospěšné služby, neodevzdáte státu firemní peníze bez užitku, splníte si náhradní plnění pro daný rok a podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením.