Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE, Obchod, nákup, prodej, Služby

Jsme nezisková organizace pomáhající lidem s poraněním míchy, ať následkem úrazu páteře nebo onemocněním míchy. Naším posláním je zkvalitňovat život klientů ve všech oblastech. Bojujeme za jejich práva na poli legislativním, poskytujeme jim služby, pomoc a podporu. V neposlední řadě usilovně pracujeme na zlepšení vnímání vozíčkářů širokou veřejností. Jedním z projektů CZEPA je projekt Hvězdný bazar. Hvězdný bazar je charitativní secondhand, ve kterém prodávají vozíčkáři. Pracovní místa jsou určena zejména mladým lidem, kteří v důsledku úrazu nedokončili vzdělání, nemají pracovní zkušenosti nebo nemohou vykonávat původní profesi. Cílem tréninkového zaměstnání je připravit vozíčkáře na získání stálého pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.
Prodejce Hvězdného bazaru Jungmannova - pro OZP / Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. Hlavní město Praha Více možností Administrátor mobilní aplikace Vozejkmap - pro OZP / Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. Hlavní město Praha Více možností