Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Lenox z. s.

CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE, Obchod, nákup, prodej

Lenox

Nezisková organizace Lenox z.s. vznikla na počátku roku 2012 v Plzni, aby se věnovala osobám s těžkým a kombinovaným tělesným postižením. Provozujeme unikátní kolektivní sport Powerchair Hockey, který umožňuje sportovní vyžití a dává tak příležitost k seberealizaci a využití volného času.

Každoročně v Klatovech pořádáme Ples handicapovaných a zábavný program Na Stojáka. Výtěžek směřuje k zajištění fungování týmu SK Indians Plzeň, jehož činnost spolek Lenox zabezpečuje. Další aktivitou je vzdělávací program Asistent na zkoušku.

Ve vedení organizace stojí hráči působící v klubu SK Indians Plzeň. Poskytujeme zaměstnání pro osoby ze zdravotním postižením. Organizace cílí svou činností na oblast Plzeňského kraje, ale nově také v Praze.

Proč podnikáme?

Abychom zabezpečili činnost našeho týmu SK Indians Plzeň, využili jsme toho, co umíme a rozjeli podnikání. Veškeré služby provádí zaměstnanci s pohybovým omezením, z nichž většina jsou aktivní hráči týmu Powerchair Hockey. Výtěžek z naší obchodní činnosti zajistí financování osobní asistence hráčů, pronájmy sportovní haly na turnaje a tréninky, sportovní výbavu týmu, servis sportovních vozíků apod.

Pokud by vás zajímalo více o naší historii, v dokumentech naleznete výroční zprávy naší organizace.

https://obchod.lenoxos.cz/